Onderwijsinspectie / NOB

De Eekhoorn is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Het NOB fungeert als spil tussen het Ministerie van OCW in Nederland en de buitenlandse onderwijsinstellingen. Alles wat ze bij het NOB doen dient hetzelfde doel: het waarborgen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Nederlands onderwijs wereldwijd.

In 2018 volgden ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland les in hun moedertaal. Dat zijn kinderen die vaak weer terugkomen naar Nederland of Vlaanderen – ruim een derde al binnen 5 jaar – en zo probleemloos mogelijk willen instromen in het onderwijs. Voor die optimale aansluiting zorgt het NOB als een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen.

De Eekhoorn is een geaccrediteerde school bij het NOB. Accreditatie verkrijgt een school wanneer het voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Een accreditatie betekent toezicht en steun vanuit het NOB, een bezoek van de onderwijsinspectie en het ontvangen van een subsidie van het Ministerie van OCW.

De onderwijsinspectie bevordert en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook scholen in het buitenland die bij NOB zijn aangesloten staan onder toezicht van de onderwijsinspectie en worden 1 keer per 4 jaar door een inspecteur bezocht. Iedere school aangesloten bij het NOB is verplicht om jaarlijks een schoolgids en eens in de vier jaar een schoolplan aan de onderwijsinspectie te sturen. Een van de belangrijkste voorwaarden is tevens de aanwezigheid van minstens één naar Nederlandse maatstaven bevoegde leerkracht.

De onderwijsinspecteur kijkt niet alleen naar het naleven van wettelijke voorschriften, maar ook naar de volgende kwaliteitsaspecten:

  • De leerprestaties, ook wel de ‘opbrengsten’ genoemd
  • Het aanbod van de leerstof
  • De leertijd
  • Het pedagogische klimaat
  • Het onderwijsklimaat, met andere woorden: de sfeer
  • De kwaliteit van het onderwijs
  • De zorg voor en begeleiding van leerlingen

Van elk onderzoek naar een school of organisatie maakt de onderwijsinspectie een rapport. Dit bevat een waardering van de kwaliteit en een opsomming van de specifieke activiteiten en problemen. Ons laatste rapport kunt u hier vinden.

Super trots zijn wij op het predicaat ‘Voldoende’ dat we tijdens de laatste inspectie van de Nederlandse onderwijsinspectie ontvingen. Voor een Nederlandse school in het buitenland is dit het hoogst haalbare resultaat!

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.