NTC De Eekhoorn

Wat maakt de Eekhoorn nu zo uniek en bijzonder? In tegenstelling tot veel andere (online) taalscholen bieden wij traditionele klassikale lessen aan, dus net als in Nederland of België, in een klaslokaal (of buiten) met een Nederlandstalige leerkracht en klasgenootjes. Er heerst een fijne sfeer in de klassen. In de pauze en tijdens themadagen kunnen de kinderen naar hartenlust buiten spelen op het prachtige, natuurlijke, terrein van Cunae International School, voorzien van veel speelgelegenheden. Een ontzettend fijne omgeving om te leren dus!

1 keer per week, na de reguliere schooluren, komen de leerlingen van groep 1 t/m groep 8 naar onze school om intensief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Daarnaast hebben we:

  • 6 themadagen per jaar met uiteenlopende thema’s
  • Kleine klassen met onderwijs op maat voor ieder kind
  • Een gratis, zeer uitgebreide Nederlandse bibliotheek
  • Een gezellige en betrokken Nederlandse en Vlaamse gemeenschap
  • We zijn een non-profit organisatie en hebben daardoor lage lesgelden

Kom vrijblijvend eens kennismaken met onze prachtige school!

NTC de Eekhoorn is opgericht in 2007. Wij zijn dé school voor Nederlands taal & cultuuronderwijs in de regio. De lessen worden gegeven in The Woodlands, ten noorden van Houston, Texas. De Nederlandse taallessen vinden plaats ná de reguliere schooluren op een Amerikaanse of internationale school.

Nederlands onderwijs in het buitenland biedt kinderen een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij terugkeer naar Nederland of België en houvast bij de ontwikkeling van hun wereldburgerschap vanuit hun Nederlandse of Vlaamse wortels.

Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en België. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden. Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland of België te waarborgen evalueren wij de leerprestaties systematisch. De Eekhoorn is een officiële NTC instelling.

Bij de Eekhoorn maken, naast de Nederlandse taal, ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar 6 culturele themadagen. Het cultuuronderwijs draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen.

De Eekhoorn kent verder een aantal uitgangspunten, die belangrijk zijn voor haar identiteit:

  • Eerbiediging van ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing
  • Gelijkwaardigheid van alle leerlingen
  • Geen discriminatie of uiting van racisme

NTC de Eekhoorn streeft naar een vriendelijke leeromgeving en open omgang met de leerlingen, waarin respect tussen leerlingen, leerkrachten, bestuur en ouders centraal staat

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.