Corona beleid

Met betrekking tot COVID-19 volgt NTC De Eekhoorn de aanbevelingen van het CDC. Graag verwijzen we je naar de website van het CDC waar de aanbevelingen te vinden zijn in de Community Levels Tool. (Klik hier.) 

Ons uitgangspunt is om zo veel mogelijk in-person les te geven. In het verleden hebben we gebruik gemaakt van Zoom om digitale lessen aan te bieden toen in-person lessen niet mogelijk waren. Zoom is voor ons een middel om in geval van nood op terug te kunnen vallen.

Bij ziekteverschijnselen vragen wij u om uw kind thuis te houden.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien nodig, per geval een beoordeling te maken.

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.