De lessen

Groep 1-2

In groep 1 en 2 ligt een sterke nadruk op spelenderwijs taal leren. Het draait hier om het uitbreiden van de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid. Het lesmateriaal in groep 1 en 2 is ‘Ik en Ko’.

Groep 3

In groep 3 zetten we de stap naar het lezen en spellen. Als basis gebruiken we de in Nederland veelgebruikte lesmethode ‘Lijn 3’.

Groep 4-8

In de groepen 4 tot en met 8 maken we gebruik van de lesmethode Taal-op-Maat. Vaste les onderdelen zijn taalbegrip, uitbreiding van de woordenschat en spelling. Verder maken wij op school gebruik van “Nieuwsbegrip”.

Voortgezet Onderwijs

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 biedt de Eekhoorn ook Voortgezet Onderwijs aan. Via online en klassikale bijeenkomsten waarbij de nadruk ligt op cultuur en literatuur, maar ook op (het bijhouden van) schrijfvaardigheid en uiteraard spreekvaardigheid. Afwisselend, praktisch, toepasbaar en met veel plezier toewerken naar een officieel taalcertificaat (CNaVT).

Themadagen

Naast de taallessen vindt er 5 of 6 keer per jaar, op zaterdag, een cultuurmiddag plaats. Deze lessen zijn onderdeel van het totale lespakket en zijn van 13.00 tot 16.00 uur. Alle leerlingen worden geacht deze cultuur- of themadagen bij te wonen. De jaarplanning van de themadagen vindt u hier.

Buiten spelen

De lessen vinden plaats op Cunea International school. We hebben daar de beschikking over de ruime les lokalen en buiten kunnen de kinderen naar hartelust spelen op het groene terrein. Bij de school is er veel natuur en er zijn prachtige speelplekken. Voor de jongste kinderen is er een afgebakende speeltuin.

Lestijden

In schooljaar 23-24 zullen de lessen voor alle groepen gegeven worden op:

vrijdag middag van 16:15 – 18:30

De eerste les van het schooljaar 23-243 zal zijn op vrijdag 18 augustus 2023.

Schoolkalender

De Nederlandse school volgt de schoolkalender van het Conroe Independent School District (CISD). Wanneer er een dag uitvalt, zoals “Goede vrijdag”, dan zullen de lessen worden verschoven naar de donderdag er voor. Wij zullen u via de email op de hoogte houden van eventuele verschuivingen.

Klik hier voor de Conroe ISD calendar 2022-2023

Klik hier voor de Conroe ISD calendar 2023-2024

Praktische zaken

Denk er elke les om, om uw kind een drinkfles, een tussendoortje en zijn schoolspullen mee te geven. De schoolspullen bestaan doorgaans uit: een gevulde etui, de les- en werkboeken, mappen en andere materialen die door de docent zijn uitgedeeld. We raden iedereen aan om dichte schoenen te dragen en wanneer nodig zonnebrand en muggenspray op te doen of mee te geven.

Huiswerk

Naast de contacturen tijdens de les, wordt er vanuit gegaan dat de leerlingen eenzelfde hoeveelheid tijd als de lesuren, thuis besteden aan het maken van huiswerk

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.