Onze doelgroep

Kinderen in Nederland en Vlaanderen krijgen op de basisschool ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast zien, horen en spreken zij, zowel op school als daarbuiten, vrijwel alleen maar de Nederlandse taal. Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland hebben te maken met een, zeer waardevolle, maar ook volledig andere taalsituatie. In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar dat is niet voldoende om het Nederlands goed op niveau te houden. Daarvoor heeft de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) het NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Leerlingen volgen gemiddeld drie uur per week Nederlands onderwijs, waarvan zo’n tweeënhalf uur besteed wordt aan de Nederlandse taal en een halfuur aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. In de taalles is er vooral aandacht voor de taaldomeinen die onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Denk aan woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

Er zijn twee manieren waarop het NTC-onderwijs wordt aangeboden: geïntegreerd in het curriculum van een internationale school, of als naschoolse activiteit. Bij de Eekhoorn wordt lesgegeven als naschoolse activiteit.

Door het NOB worden de kinderen op NTC scholen in drie categorieën ingedeeld:

NTC richting 1

Het niveau van de Nederlandse taal is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT1 niveau, is erop gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

NTC richting 2

een zo hoog mogelijk  niveau van de Nederlandse taal bereiken, waarbij de leerlingen een achterstand mogen hebben tot maximaal 2 jaar t.o.v. leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT2 niveau, is er niet op gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

NTC richting 3

Het aanleren van de Nederlandse taal als nieuwe taal.

NTC de Eekhoorn heeft in overleg met en op advies van het NOB besloten alleen les te geven op richting 1 en 2 niveau.

We regularly post fun and informative messages on social media, so don’t forget to like and follow our Instagram and Facebook page

Website Powered by WordPress.com.